@import((rwml-menu))
Indien Orgelradio.eu niet onmiddelijk begint met spelen vernieuw of herlaad dan de pagina.
If Orgelradio.eu does not start playing immediately please do refresh/reload the webpage.
Si vous n’entendez rien essayez-vous de recharger la page.

Lieve luisteraars,

Radionomy, onze host, heeft een nieuwe procedure ingevoerd. Elke track die we uploaden, verifiëren zij met hun database. Indien die track bij hun bekend is, drukken zij hun uitvoerder en titel door. Vaak zijn hun gegevens onduidelijk en onvolledig. Maar helaas kunnen wij hun gegevens niet wijzigen. We vragen jullie nog even geduld: binnen een achttal weken is Orgelradio.eu een zelfstandig radiostation en dan kunnen wij doen wat we willen. Blijf gewoon genieten van al die goede orgelmuziek op fantastische instrumenten bespeeld door bevlogen organisten! Nico.

Dear listeners,

Radionomy, our host, introduced a new procedure. Every track we upload they verify with their database. If they recognise the track, they force us to use their content for artist and title. Most of the times their info is unclear and incomplete. Unfortunately, we can not change their info. We would like you to ask to have some more patience: in a good eight weeks time Orgelradio.eu will turn into a independent radiostation. As an independent radiostation we have control about everything. In the mean time do enjoy the great organ music played on fantastic instruments! Nico.

Cher auditeurs,

Radionomy, notre hôte, a introduit une procédure nouvelle. Chaque pièce de musique que nous téléchargeons, il vérifies cette pièce avec leur base de données. Dans le cas ou cette pièce est connues, il impose nous d'employer leur contenu pour artiste et pour titre. Malheureusement leur contenu est pas très clair et incomplet. C'est pour ça que nous voulons vous demander d'avoir du patience: Orgelradio.eu sera indépendant dans 8 à 10 semaines. Néanmoins, continuez à apprécier la musique d'orgue exceptionnelle. Nico